Kontakt

OBS! Vi modtager ikke uopfordrede bogidéer og manuskripter på børnebøger for tiden.

Svane & Bilgrav
Skejbyparken 139
8200 Aarhus N

* * *

Birgitte Nielsen – redaktør, sociale medier
birgitte@svaneogbilgrav.dk

Chris Thomassen Lerche – redaktør
chris@svaneogbilgrav.dk

Lone Svane – redaktør, webshop
lone@svaneogbilgrav.dk

Søren Bilgrav-Nielsen – redaktør, presse, forhandlere
soren@svaneogbilgrav.dk